Juni-nieuws 2017

Sociale Gasten: Het HB-bestuur heeft vorige maand kennisgemaakt met  Sociale Gasten. “Sociale gasten“ is een organisatie die in januari j.l. in Amersfoort is gestart. Het biedt een netwerk aan hen die ’t nodig hebben.
’t Kan om praten/contact gaan,maar ook om eenmalige klussen; hulpvragen komen via reguliere hulpverlening binnen. Maatjes gezocht onder jongeren tot ca 30 jaar.De organisatie is niet-christelijk, maar wil wel Jezus uitleven. Wat kunnen Heartbeat en Sociale Gasten voor elkaar betekenen? Allereerst door Sociale Gasten bekend te maken in ons netwerk. Zie ook www.socialegasten.nl.

Events:
– Op het allerlaatste moment is het Nacht zonder dak event afgelast vanwege te weinig opgaven. Dat is heel jammer gelet op de energie en tijd die in de voorbereiding is gaan zitten. Maar enkele diehards hebben op eigen gelegenheid toch doorgezet en nog ruim 800 euro bij elkaar gesponserd voor goede Tear-doelen. Hulde!
– Dit jaar organiseerde HB ook weer het vervoer naar en van de EO-jongerendag. Dit jaar een kleinere groep enthousiastelingen dan andere jaren, maar dat kon de pret niet drukken. Ze hebben ervan genoten.
– In de planning staat nog een eet- en muziekfestijn, ergens in het najaar. Een voorbereidingsteam beziet de mogelijkheden – hier komen we nog op terug.

 

Mei-nieuws 2017

Nacht-zonder-dak event,  staat gepand voor vrijdagavond 30 juni tot zaterdagmorgen 1 juli. Een werkteam is achter de schermen aan het voorbereiden, Meer informatie volgt.

Al kennisgemaakt met Connect Us Amersfoort? Dit voor ons nieuwe team werkt onder asielzoekersjongeren. Er wordt om de 2 weken gezaalvoetbald met de jongens, er is dringende behoefte aan deelname door Nederlandse jongeren. Er worden ook regelmatig meidenbijeenkomsten georganiseerd. En sinds kort is er weer nieuw leven ingeblazen in de muziekgroep.Voor Nederlandse jongeren een hele laagdrempelige manier om met asielzoekersjongeren in contact te komen, en voor kerken een gemakkelijke manier om kennis te maken met werken onder asielzoekers. Jongeren/jongerengroepen zijn hartelijk welkom! Voor aanmelding, vragen etc. kan contact opgenomen worden met connectus@gave.nl. Op facebook is Connect Us ook te vinden incl. het actuele rooster van activiteiten.